TigoShop.com/sk je internetový obchod, ktorý funguje v súlade so zákonom o elektronickom obchode a všetkými ostatnými zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej republike. Nakupovaním na webovej stránke alebo navštívením webovej stránky internetového obchodu tigoshop.eu/sk, súhlasíte s Podmienkami používania uvedenými nižšie. Žiadame vás, aby ste si ich pozorne prečítali a oboznámili sa s pravidlami, ktoré uplatňujeme. TigoShop.com/sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok používania bez predchádzajúceho upozornenia. 

Komunikácia

V prípade, že navštívite webovú stránku tigoshop.eu/sk, odošlete nám súkromnú správu na našu facebookovú stránku TigoShop.sk, alebo nám pošlete email, komunikujte s nami elektronickým spôsobom. Akceptovaním Podmienok používania, súhlasíte, že budete s nami komunikovať elektronickým spôsobom. Naša komunikácia smerom k Vám bude realizovaná prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom facebookovej stránky TigoShop.sk. Správa bude obsahovať nasledovné: zrozumiteľné a jednoznačné označenie, že sa jedná o propagačnú správu; zrozumiteľné označenie odosielateľa; zrozumiteľné definovanie, ak sa jedná o propagáciu a iné marketingové techniky. Podmienky účasti budú taktiež zrozumiteľne definované, bude zrozumiteľne uvedený spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania marketingových správ, a požiadavka užívateľa o odhlásenie sa z prijímania marketingových správ bude poskytovateľom správ výslovne rešpektovaná.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
V mene internetového obchodu TigoShop.com/sk, sa zaväzujeme chrániť osobné údaje všetkých našich zákazníkov. Zhromažďujeme iba nevyhnutné a základné údaje o našich zákazníkoch/užívateľoch, a údaje nevyhnutné v rámci poskytovania obchodných služieb a v rámci informovania užívateľov v súlade s dobrými obchodnými praktikami za účelom poskytovania kvalitných služieb. Zákazníkom dávame možnosť sa rozhodnúť, vrátane výberu, či chcú alebo nechcú, aby ich údaje boli odstránené zo zoznamov používaných pri marketingových kampaniach. Všetky osobné údaje o zákazníkoch/užívateľoch sú bezpečne chránené a sú prístupné iba zamestnancom, ktorí ich potrebujú pri výkone svojej práce. Všetci zamestnanci internetového obchodu tigoshop.eu/sk a zamestnanci jeho obchodných partnerov sú zodpovední za dodržiavanie Zásad na ochranu osobných údajov.

 

Ceny
Všetky ceny produktov zobrazené na stránke sú uvádzané vrátane DPH. TigoShop.com/sk sa zaväzuje akceptovať akúkoľvek cenu, ktorá bola aktuálna v čase zrealizovania objednávky, bez ohľadu na to, že cena tovaru sa zmenila potom, ako bola zrealizovaná objednávka. TigoShop.com/sk má právo zaslaním emailu zákazníkovi, zrušiť objednávku v prípade, že došlo k závažnej chybe pri stanovení ceny produktu na stránke (napr. cena 100 EURO bola uvedená namiesto ceny 10.000 EURO). Doklad o Vašom nákupe Vám bude zaslaný v elektronickej forme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri realizovaní objednávky.

 

Dodanie

Všetky produkty uvedené na našej stránke sú taktiež dostupné na sklade. Pri nákupe je zákazník zodpovedný za úhradu prepravných nákladov pri prevzatí tovaru, okrem prípadov, keď si objednáva určité výrobky s označením „doprava je zahrnutá v cene“ alebo „doprava zadarmo“. Pri dodávkach tovaru v rámci Srbska používame prepravné služby City Express a Post Express. So všetkými uvedenými prepravnými službami máme podpísanú zmluvu o obchodnej spolupráci. Dodávka objednaného tovaru trvá od 1 do 3 pracovných dní. Objednané produkty budú doručené na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako Doručovaciu adresu, a produkty budú zaplatené pri dodaní prepravnej spoločnosti, ktorá bude realizovať dodanie tovaru. 

 

Duševné vlastníctvo
Všetok obsah zobrazený na tejto stránke, ako napr. jednotlivé stránky, dizajnérske prvky (tlačidlá, ikony, atď.), texty, obrázky, logá, audio záznamy a softvér sú majetkom internetového obchodu tigoshop.eu/sk alebo jeho dodávateľov a nesmú byť použité bez predchádzajúceho súhlasu od tigoshop.eu/sk. Pokiaľ ste presvedčení, že akýkoľvek obsah, ktorý sa nachádza na stránke tigoshop.eu/sk patrí Vám, alebo bol neoprávnene použitý, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali za účelom určenia duševného vlastníctva. Všetky informácie dostupné na webovej stránke majú výhradne informatívny charakter a nesmú byť použité na komerčné účely alebo distribuované tretím stranám. 

 

Komentáre, komunikácia a iný obsah zanechaný návštevníkmi

Návštevníci webovej stránky môžu napísať komentáre k produktom a poslať email obchodu tigoshop.eu/sk. TigoShop.com/sk si vyhradzuje právo nepublikovať akékoľvek komentáre, ktoré sú urážlivé, obsahujú drzé poznámky, šíria nenávisť, a akýmkoľvek iným spôsobom ohrozujú práva iných. Takéto komentáre budú odstránené bez predchádzajúceho upozornenia. Falšovanie identity alebo registrácia s použitím e-mailovej adresy niekoho iného, nie je povolená na tigoshop.eu/sk. TigoShop.com/sk môže voči takýmto aktivitám začať príslušné právne konanie.

 

Popis produktu

TigoShop.com/sk sa snaží popísať všetky produkty najpresnejšie ako je len možné. TigoShop.com/sk taktiež negarantuje, že všetky zobrazené informácie o produktoch sú správne, kompletné, spoľahlivé a bezchybné. V prípade, že sa vlastnosti produktu, ktorý ste si zakúpili odlišujú od vlastností popísaných na webovej stránke, môžete produkt v nepoškodenom stave a s kompletnou sprievodnou dokumentáciou vrátiť, a my Vám vrátime peniaze.

Otváracie hodiny

Internetový obchod TigoShop.com/sk je otvorený 24/7. V prípade technických problémov alebo počas pravidelných prestávok na údržbu, môže byť stránka na krátke obdobie nedostupná, o čom budete informovaní.

Zmena (aktualizácia) informácií na stránke

TigoShop.com/sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie uvedené v ktorejkoľvek časti webovej stránky. Návštevníci webovej stránky tigoshop.eu/sk nemajú právo jednostranne meniť podmienky používania a akákoľvek potenciálna zmena je neplatná, pokiaľ s tým obe strany písomne nesúhlasia.

Rôzne 

Čiastočná alebo úplná neschopnosť implementovať Podmienky používania alebo nezákonnosť konkrétneho ustanovenia týchto Podmienok používania nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení, ktoré zostávajú v plnej platnosti. Neuplatniteľné alebo nezákonné ustanovenie bude nahradené iným vhodným ustanovením. Súhlasíte s tým, že Vaše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok používania nesmú byť prenesené na tretie strany bez výslovného písomného súhlasu tigoshop.eu/sk