Všeobecné obchodní podmínky

Shopolino.com/ (dále jen ¨my¨, ¨nás¨, ¨nᚨ,¨naše¨, ¨naší¨ atd.) je internetový obchod ve vlastnictví ECTCEU d.o.o. (dále jen ¨my¨, ¨nás¨, ¨nᚨ, ¨naše¨, ¨naší¨atd.), který pracuje v souladu se Zákonem o elektronickém obchodu a všemi dalšími příslušnými zákony a předpisy v Evropské unii. Navštěvováním nebo nakupováním v našem internetovém obchodě přijímáte podmínky použití uvedené níže. Přečtěte si je pozorně a seznamte se s pravidly, která uplatňujeme. Vyhrazujeme si právo provádět změny a doplnění těchto Podmínek používání bez předchozího upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jménem našeho online obchodu se zavazujeme chránit soukromí všech našich zákazníků v souladu s (GDPR) zákony a předpisy v Evropské unii a ustanoveními uvedených v místním zákonu. Shromažd´ujeme pouze nezbytné, základní údaje o zákazníky/ uživateli a údaje potřebné pro podnikání a informování uživatelů v souladu s dobrými obchodními praktikami a za účelem poskytování kvalitních služeb. Zákazníkům dáváme na výběr, včetně možnosti rozhodnout se, zda chtějí být nebo ne smazáni ze seznamů adresátů používaných pro marketingové kampaně. Veškerá data uživatelů/zákazníků jsou přísně uchovávána a jsou k dispozici pouze zaměstnancům, kteří tato data potřebují k výkonu své práce. Všichni zaměstnanci v naší společnosti (a obchodní partneři) jsou odpovědni za dodržování zásad ochrany soukromí.

Ceny
Všechny ceny zboží uvedené na stránkách jsou uvedeny včetně DPH. Zavazujeme se přijmout jakoukoli cenu, za kterou jste provedli objednávku, bez ohledu na to, zda se cena výrobku od vytvoření objednávky změnila. Máme však právo zrušit objednávku zasláním e-mailového upozornění spotřebiteli, pokud došlo k hrubé chybě při stanovení ceny na webové stránce. Fakturu obdržíte při nákupu v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou jste při nákupu zanechali.

Duševní vlastnictví
Obsah zobrazený na této webové stránce, jako jsou stránky, designové prvky (tlačítka, ikony atd.), texty, fotografie, loga, zvukové nahrávky a software jsou naším majetkem nebo majetkem našich partnerů a nelze je používat bez našeho předchozího souhlasu. Pokud se domníváte, že je obsah na naše webové stránce váš a byl zneužit, kontaktujte nás, abychom zjistili duševní vlastnictví. Veškeré informace dostupné na webových stránkách slouží pouze pro informační účely, nesmějí být použité ke komerčním účelům nebo distribuováné třetím stranám.

Komentáře, komunikace a další obsah zanechaný návštěvníky

Návštěvníci mohou komentovat produkty a posílat e-maily na náš e-mail. Máme právo nezveřejňovat komentáře které jsou úmyslné, obsahují obscénní prohlášení, šíří nenávist a jakýmkoli způsobem ohrožují práva ostatních. Tyto komentáře budou bez upozornění odstraněny. Předstírání jiné identity a registrace pomocí e-mailové adresy někoho jiného nejsou povoleny. Proti takových aktivitách můžeme zahájit příslušná soudní řízení.

Popisy produktů
Je v našem zájmu popsat všechny produkty co nejpřesněji. Nezaručujeme také, že všechny informace poskytované o produktu jsou přesné, úplné, spolehlivé a bezchybné. Pokud se produkt, který jste koupili, odchyluje od údajů uvedených na webu, můžete jej vrátit v nepoškozeném stavu s kompletním vybavením, která přišla s ním, a my vám vrátíme peníze.

Pracovní doba

Naše pracovní doba je od 9-17h, 5 dní v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek). V případě technických problémů nebo při pravidelné údržbe, webová stránka může na krátkou dobu být nedostupná, o čemž budete informováni.

Změna (aktualizace) údajů na webové stránce

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace zobrazené na jakékoli webové stránky. Návštěvníci stránky nemají právo jednostranně měnit podmínky používání, a jakákoli případná změna je neplatná, pokud se obě strany písemně nedohodnou.

Ostatní

Částečná nebo úplná nepoužitelnost nebo nezákonnost určitéh ustanovení těchto Podmínek používání, nebude mít vliv na platnost ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti jako celek. Neuplatnitelné nebo nezákonné ustanovení bude nahrazeno jiným příslušným ustanovením. Souhlasíte s tím, že nesmíte převést svá práva a povinnosti podle těchto podmínek používání na třetí strany bez našeho výslovného písemného souhlasu.