Obecné podmínky poskytování služeb

Online obchod TigoShop.com/cz je provozován v souladu se zákonem o elektronickém obchodu a veškerými ostatními příslušnými právními a správními předpisy České republiky. Návštěvou či nákupem v internetovém obchodu tigoshop.eu/cz souhlasíte s níže popsanými Podmínkami používání. Podmínky si prosím pečlivě přečtěte a ujistěte se, že uvedeným pravidlům rozumíte. TigoShop.com/cz si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání bez předchozího upozornění změnit.  

 

Komunikace

Při návštěvě stránky tigoshop.eu/cz nám zašlete soukromou zprávu prostřednictvím naší Facebookové stránky TigoShop.cz nebo s námi komunikujte prostřednictvím emailu. Souhlasem s Podmínkami použití souhlasíte s naší vzájemnou elektronickou komunikací. Komunikace bude z naší strany probíhat prostřednictvím emailu nebo Facebookové stránky TigoShop.cz. Zprávy budou obsahovat následující: budou jasně a jednoznačně označeny jako propagační sdělení, odesílatel bude jasně uveden a propagace a jiné marketingové strategie budou takto definovány. Budou zde také jasně definovány podmínky účasti a formulován způsob, jakým se lze z marketingových sdělení odhlásit, a rozhodnutí uživatele takto učinit bude nabízejícím výslovně respektováno. 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Jménem internetového obchodu TigoShop.com/cz se zavazujeme k ochraně soukromí všech našich zákazníků. O našich uživatelích/zákaznících shromažďujeme pouze nezbytné a základní údaje a údaje nezbytné k provozování podnikání a informování uživatelů v souladu s řádnými obchodními praktikami, a to za účelem poskytování kvalitních služeb. Našim uživatelům nabízíme možnost volby, včetně volby toho, zda si přejí být odebrání ze seznamu příjemců zpráv marketingových kampaní. Všechny údaje o uživatelích/zákaznících jsou striktně střežena a jsou k dispozici pouze zaměstnancům, kteří je potřebují k vykonávání svých pracovních povinností. Všichni zaměstnanci internetového obchodu (a obchodních partnerů) tigoshop.eu/cz jsou odpovědni za respektování zásad ochrany osobních údajů.  

 

Ceny
Všechny ceny produktů jsou na stránkách uvedeny včetně VAT (DPH). TigoShop.com/cz se zavazuje přijmout jakoukoliv cenu platnou v době vytvoření vaší objednávky, bez ohledu na to, zda se cena produktu po vytvoření vaší objednávky změnila. TigoShop.com/cz má právo objednávku zrušit zasláním emailu zákazníkovi v případě, že při uvádění ceny na stránky došlo k závažné chybě, například pokud byla místo ceny 10 000 CZK uvedena cena 1000 CZK. Účtenka za váš nákup vám bude zaslána v elektronickém formátu na emailovou adresu uvedenou při vytváření objednávky.  

Doručení

Všechny produkty uvedené na našich stránkách máme k dispozici skladem. Při nákupu je zákazník povinen při převzetí zboží uhradit cenu dopravy, s výjimkou objednávek produktů značených „doprava zahrnuta v ceně“ nebo „doprava zdarma“. Pro doručení po Srbské republice využíváme doručovacích služeb City Express a Post Express. Se všemi uvedenými dopravci máme podepsanou obchodní smlouvu. Doručení zakoupených produktů bude trvat 1 až 3 pracovní dny. Objednané produkty budou doručeny na uvedenou doručovací adresu a je nutné za ně při doručení zaplatit příslušné doručovací společnosti.  

 

Duševní vlastnictví
Veškerý obsah zobrazený na těchto stránkách, včetně jednotlivých stránek, designových prvků (tlačítka, ikony atd.), textů, fotografií, log, audio nahrávek a software, je majetkem tigoshop.eu/cz nebo jejich dodavatelů, a nelze jej bez předchozího svolení tigoshop.eu/cz použít. Domníváte-li se, že je jakýkoliv obsah na tigoshop.eu/cz váš nebo je zneužit, žádáme vás, abyste nás za účelem určení duševního vlastnictví kontaktovali. Veškeré údaje dostupné na webových stránkách jsou čistě informativní a nelze je použít pro komerční účely ani je distribuovat třetím stranám.

 

Komentáře, komunikace a další obsah od návštěvníků 

Návštěvníci mohou k produktům vkládat komentáře a zasílat emaily obchodu tigoshop.eu/cz. TigoShop.com/cz má právo nezveřejnit komentáře, které jsou jakkoliv urážlivé, neslušné, šíří nenávist a jakýmkoliv způsobem ohrožují práva ostatních. Tyto komentáře budou bez předchozího upozornění smazány. Vydávání se za jinou osobu nebo registrace prostřednictvím emailu jiné osoby nejsou na tigoshop.eu/cz povoleny. TigoShop.com/cz může proti takovýmto aktivitám zahájit soudní řízení.

 

Popisy produktů.

TigoShop.com/cz usiluje o to, aby byly popisy veškerých produktů co nejpřesnější. TigoShop.com/cz také ale nemůže zaručit, že veškeré údaje o produktech jsou správné, kompletní, spolehlivé a bez chyb. Pokud se zakoupený produkt liší od údajů uvedených na stránkách, můžete jej v nepoškozeném stavu a s kompletní dokumentací vrátit a my vám vrátíme peníze. 

 

 

Pracovní doba

Online obchod TigoShop.com/cz je v provozu 24/7. V případě technických závad nebo během pravidelné údržby můžou být stránky na krátkou dobu nedostupné, o čemž bychom vás informovali.  

 

Změna (aktualizace) údajů na stránkách

TigoShop.com/cz si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit údaje zobrazované na kterékoliv své webové stránce. Návštěvníci tigoshop.eu/cz nemohou jednostranně měnit Podmínky používání, a jakákoliv potenciální změna je neplatná, pokud se na ní písemně neshodnou obě strany.

 

Různé

Částečná nebo úplná neschopnost implementace či nezákonnost konkrétního ustanovení těchto Podmínek použití neovlivní platnost ostatních ustanovení, která zůstávají plně účinná. Neimplementovatelné nebo nezákonné ustanovení bude nahrazeno jiným, vhodným ustanovením. Souhlasíte s tím, že vaše práva a povinnosti vycházející z těchto Podmínek používání nemohou být přeneseny na třetí strany bez výslovného písemného souhlasu tigoshop.eu/cz.